Login

Not a member yet? Register now
×

More Info

Aycup ® markam?z ile önceli?imiz kurumsal firmalar?n ihtiyac? olan kullan- at ürünleri, karton bardak, ka??t bardak, tahta kar??t?r?c? ve ofis sarf malzemeleri tedari?ini yapmaktay?z. 2012 y?l?nda kendi mü?teri portföyüne k?sa bir zamanda sahip olan Aycup ® yapt??? yat?r?mlarla markas?n? karton bardak piyasas?na kabul ettirmi?, karton bardak denilince akla gelen lider markas? olmu?tur. Kalitesi ile her geçen gün dikkat çeken karton bardak firmas? Aycup ® karton bardak, ka??t bardak, tahta kar??t?r?c?, plastik kar??t?r?c? ürünlerini cazip fiyatlar ile sat???n? yapmakta, halen sektörün lokomotifi halindedir.